ஞாயிறு, ஏப்ரல் 18, 2021

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி, இராமானுஜர், தமிழ்த் தொண்டத் தொகை, வழங்குபவர் பழ. பழனியப்பன்.

 https://youtu.be/-LkflBQitDE

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி 

இணைய வழியில் 

கம்பன் அடிப்பொடி சா. கணேசன் இயற்றிய 

தமிழ்த் தொண்டத் தொகை


தமிழ்த் தொண்டர் 

இராமானுஜர்

(இன்று இராமனுஜர் பிறந்த திருநட்சத்திரம்

சித்திரை திருவாதிரை)


வழங்குபவர் 

கம்பன் அடிசூடி பழ. பழனியப்பன்

தலைவர், 

கம்பன் கழகம் காரைக்குடி

(மறு ஒளிபரப்பு)கருத்துகள் இல்லை: