வெள்ளி, ஏப்ரல் 16, 2021

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி தமிழ்த் தொண்டத் தொகை, சுப்ர தீபக் கவிராயர் வழங்குபவர் சேரை . பாலகிருஷ்ணன்

 https://youtu.be/lUgJKyQEr-8

கம்பன் கழகம்
காரைக்குடி
இணையவழியில் கம்பன் அடிப்பொடி சா. கணேசன் இயற்றிய
தமிழ்த் தொண்டத் தொகை


தமிழ்த் தொண்டர்
சுப்ர தீபக் கவிராயர்
வழங்குபவர்
திரு சேரை. பாலகிருஷ்ணன்
மதுரை


கருத்துகள் இல்லை: