செவ்வாய், மே 23, 2006

மாமல்லபுரம்

மற்றுமொரு பயணம்மாமல்லபுரம்கொஞ்சும் எழில் மண்டபங்களில்இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையைஅக்காலத் தமிழர்கள் எவ்வளவு நன்றாய் அனுபவித்திருக்கிறார்கள்கலையாத கல்மண்டகங்கள்இன்னும் அந்த நினைவுகளை எடுத்துச் சொல்லி வருகின்றன
கருத்துரையிடுக