திங்கள், ஆகஸ்ட் 19, 2019

முதல் பெண் உரையாசிரியர் கி. சு. வி. லெட்சுமி அம்மணி

திருக்குறளுக்கு உரை வரைந்தவர்கள், உரை வரைந்துகொண்டிருப்பவர்கள் பலர் ஆவர். இந்நெடு வரிசையில் பெண் ஒருவரும் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியுள்ளார். அவர் கி.சு. வி. லெட்சுமி அம்மணி ஆவார். உரையாசிரிய மரபில் ஆண்களே கோலோச்சிக்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில் இப்பெண் வரைந்துள்ள திருக்குறள் உரை,  உரையாசிரிய மரபில் முதல் பெண் என்ற பெருமையை இவருக்குப் பெற்றுத் தந்துள்ளது.            மருங்காபுரி ஐமீன்தாரிணியாக விளங்கிய இவர் திருக்குறள் மீது பற்று கொண்டவர். திருக்குறளில் அமைந்துள்ள  நூற்றுப் பதினான்கு அதிகாரங்களுக்கு இவர் உரை வரைந்துள்ளார். மற்றவை எழுதப்படவில்லை. இதற்குக் காரணம் நேரமின்மையும், உடன் நூலைக் கொண்டு வரவேண்டும் என்ற ஆவலும் ஆகும்.  இதனை சாது அச்சுக் கூடம் ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது.
திருக்குறளின் அறத்துப்பால் அதிகாரங்கள் முப்பத்தெட்டிற்கும் முழுமையாக இவர் உரைநடை வரைந்துள்ளார். காமத்துப்பால் இருபத்தைந்து அதிகாரங்களுக்கும் முழுமையாக  உரைநடையை அளித்துள்ளார். பொருட்பாலின் எழுபது அதிகாரங்களில் ஐம்பத்தொன்று மட்டும் இவரால் உரை எழுதப்பெற்றுள்ளது.
 இவரின் உரை குறளைச் சொல்லி உரை வரையும் நிலையில் இல்லாமல்,  ஒரு கட்டுரை வடிவில் அதிகாரப் பொருளைச் சுட்டி வரிசை பட குறள்களை மேற்கோள்கள் போல் இவர் பயன்படுத்தியுள்ளார். இதன் காரணமாக அதிகாரக் கருத்து வேறு, அனுபவக் கருத்து வேறு என்று அமையாமல் அனுபவமும், தான் சொல்ல விரும்பும் கருத்துகளும், குறள்களும், மேற்கோள் செய்யுள்களும் கலந்து புதுவகையான வாசிப்பு அனுபவத்தைத் தரும் நிலையில் இவர் உரை  அமைந்துள்ளது.
இதற்குத் திருக்குறள் உரை  என்ற நிலையில் பெயரிடாமல் திருக்குறள் தீபாலங்காரம் என்ற  பெயர் சூட்டப்பெற்றுள்ளது. தீப ஒளி போல் குறள்கள்  ஒளிர, அதனை ஏந்தி நிற்கும் மண் அகல் போல் உரைப்பகுதி  சூழ அமைகின்ற நிலையில் இப்பெயர் இந்நூலுக்குப் பொருந்துவதாக உள்ளது.
இவர் தனக்கு முன்னூலாக மு. ரா. அருணாசலக் கவிராயர் என்பவர் இயற்றிய திருக்குறள் வசனத்தைக் கொண்டுள்ளார். மேலும் ஆங்காங்கே கேட்ட திருக்குறள் மொழிகளையும் இவர் இணைத்து முதலில் சிறு குறிப்புகளாக எழுதி வந்துள்ளார். இதனைக் கண்டவர்கள் திருக்குறள் முழுமைக்கும் இதுபோன்று உரை எழுதி வெளியிடலாமே என்ற எண்ணத்தைச் சொல்ல இவர்  அவ்வாறே திருக்குறளின் பெரும்பான்மைப் பகுதிக்கு  உரை வரைந்துள்ளார்.
இவர் உரை எழுத முன்வந்தாலும் இவருக்குள் தான் இதை எழுதலாமா என்ற எண்ணம் இருந்துள்ளது. ‘‘அதிக நூல் பயிற்சியும், கேள்விகளும் இல்லாத அடியேன்
கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் – தானுந்தன்
பொல்லாச் சிறகைவிரித் தாடினாற் போலுமே
கல்லாதான் கற்ற கவி
என்னும் ஆன்றோர் வாக்கியத்திற் கிணங்க இந்நூலை எழுதலானேன். இந்நூலில் பிரயோகிக்கப்பட்ட வாக்கியங்கள் முரணாகவும், உதாரணங்கள் ஒவ்வாமையாகவும் இருக்கலாம். ஆயினும் அடியேன் புன்மொழிகளுக்கிடையே தெய்வப் புலமை வாய்ந்த திருவள்ளுவ நாயானர் திருவாய் மொழிகளும் சேர்ந்திருப்பதால் அந்த விசேடத்திற்காவது ஆன்றோர்கள் இந்நூலை அங்கீகரித்து, குற்றங்களை நீக்கி குணத்தைக் கொள்வார்களென்று நம்புகிறேன்” என்றக் குறிப்பில் இவரின் தான் இதனைச் செய்யலாமா என்ற ஊசலாட்ட எண்ணத்தைக் காட்டுவதாக உள்ளது. இருப்பினும் துணிந்து இந்த நூலை அவர் வெளிக்கொணர்ந்துள்ளார். இங்கு காணமயில்கள் ஆடுதல் என்பது குறியீட்டு நிலையில் ஆண் பாலினத்தைக் குறிக்கும். உரை மரபுகளும் ஆண் பாலினத்திற்கே உரியதாக இருக்கும் நிலையில் இப்பாடலை அவர் தன் சூழலுக்கு ஏற்பச் சரியாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்று உணரமுடிகின்றது. தன் மொழிகள் புன்மொழிகள் என்றும், வள்ளவரின் வாய்மொழிகள் திருவாய்மொழிகள் என்றும் இவர் பொன்னே போல் மூல ஆசிரியரைப் போற்றித் தன்னைத் தாழ்த்திக்கொள்கிறார். இவ்வாறு இவரின் புதிய முயற்சி துணிச்சலும். ஆர்வமும் மிக்கதாக விளங்கியுள்ளது.
இவரின் உரைநலத்தை வாழ்க்கைத் துணைநலம் என்ற அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் காண்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.
வாழ்க்கைத் துணைநலத்தின் முன்னுரைப் பகுதி பின்வருமாறு அமைகிறது. ‘‘ஆடவர் வெளி விவகாரஸ்தராகவும், மாதர் வீட்டுக் காரியஸ்தராகவு மிருப்பதால் அம்மாதரே இல்லற நெறிக்குப் பெரும் பொறுப்பாளரா யிருக்கின்றனர். இல், இல்லாள், மனை, மனைவி, மனையாட்டி, கிருஹிணி முதலிய பெயர்கள் அவர்கள் குடும்ப நிர்வாகத்தில் எவ்வளவு பொறுப்புள்ளவர்களா யிருக்கின்றார்கள்  என்பது இனிது விளங்கும். ஆகையால் அன்னார் பொறுமை, அடக்கம், வெகுளாமை, அன்பு முதலிய பொது குணங்களையும், நாணம், மடம் , அச்சம், பயிர்ப்பு  என்னும் நால்வகைச் சிறப்பு குணங்களையும், கணவன், மாமன், மாமி முதலிய உறவினரிடத்தும் விருந்தினர் வறியவர், துறவி, குல தெய்வம் முதலியோரிடத்தும் முறையே நன்கு நடந்து கொள்ளுந் தன்மையையும்,  தலைவன் வரவுக்குத் தக்கபடி செலவு செய்யும் பண்பையும் பெற்றிருத்தல் அவசியம். இன்னோரன்ன அரிய இயல்புகளெல்லா மமையப் பெற்றவளே அவ்வாச்சிரமத்திற் குரியவளென்க, இதனை
            மனைத்தக்க மாண்புடைய ளாகித்தற் கொண்டான்
            வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை” (ப.27)
என்று வாழ்க்கைத் துணை நலமாக அமையும் பெண்ணுக்கு வேண்டிய பண்புகளைத் திருக்குறளை முன்வைத்து இவர் எடுத்துரைத்துள்ளார். ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்க வேண்டிய பொறுப்பு, கடமை என்பது பெண்ணுக்கானது என்பதை இப்பகுதி எடுத்துரைக்கிறது. இருப்பினும் இல்லத்து வேலைகளைக் கவனிக்க வேண்டியவள் பெண்ணாகவும், வெளி வேலைகளை கவனிக்க வேண்டியவன் ஆணாகவும் இங்குக் காட்டப்பெற்றிருப்பது  இப்படைப்பாளர் கால சமுதாய நிலை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது.
            கற்பு பற்றியும் இவ்வம்மையார் சிறப்பு பட உரைக்கிறார். கற்பு என்பது தன் கணவனன்றி வேறு ஓர் ஆடவரையும் எண்ணாதிருக்கும் நிலையாகும். ‘‘கற்பின் சிறப்போ அளவு கடந்தது.பெண்ணீர்மை கற்பழிய வாற்றால் கடல் சூழ்ந்த வையத்துள், அற்புதமென்றே யறி” என்ற அமுத வாக்கின்படி, கற்பென்ற வலிமையால் பெண்கள் தேவர்கட்கும் அரிய காரியங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் அத்தகைய மாதர் சிறப்பை யாருரைக்க வல்லார்? அன்னார் மழை பெய்யெனப் பெய்யும். அவர்கள் உலகத்தை அழிக்கக் கருதினும் அது அக்கணமே அழியும்.” (பக். 28-19) என்ற நிலையில் இவர் கற்பின் பெருமையைப்  பெய்யெனப் பெய்யும் மழை என்ற குறளை அடிப்படையாக வைத்துக் கருத்துரைத்துள்ளார். மேலும் இவர் கற்பில் சிறந்த பெண்மணியரையும் இங்கு சான்றுகளாக்கிக் காட்டுகின்றார். ‘‘அநுசூயை துவாதச பஞ்சத்தில், தங்கள் ஆசிரமம் வளங்குறையாமலிருக்க மேகங்களை உண்டாக்கி மாத மும்மாரி பெய்யும்படியாகச் செய்ததும், தமயந்தி வேடனை யெரித்ததும், சாவித்திரி நமனை வென்றதும், சந்திரவதி காட்டுத் தீயை அணைத்ததும் கற்பின் வலிமையல்லவா?” (ப. 29) என்று இவர் காட்டும் புராணத் தலைவியர் நிகழ்ச்சிகள் கற்பின் திறத்தை உறுதிப் படுத்துகின்றன.
            இக்கற்பு நெறியில் திறம்பட நின்றுவிட்டு குடும்பத்திற்கு நன்மை செய்யாத பெண்களை இவர் நல்ல பெண்களாகக் கருதவில்லை. இவரது உரையில்  ‘‘இவ்வாறு இருக்கச் சிலர், பரபுருஷ சம்சர்க்கம் செய்வதுதானே நம் பர்த்தாவுக்கு துரோகம் செய்வதாகும் என்றெண்ணி, அந்த விஷயத்தில் மட்டும் வைராக்கியமுடன் நடந்து கொண்டு மற்றக் காரியங்களில் முற்றும் முரணாகவும், எக்காரியங்களிலும் பிடிவாதத்தோடும் லௌகீக காரியங்களில் அதிகப் பற்றோடு நாயகன் அன்பு காட்டித் தன் எண்ணப்படி நடந்தபோது முகம் மலர்ந்தும், சற்றுக் கோபமுற்றால் தானும் முகத்தை மாறவைத்துக் கடுகடுப்பாய்ப் பேசியும் இன்னும் மாறான பல வகையாகவும் நடந்து கொள்கின்றனர் இஃது அறிவீனம்.
            நன்மனை தோறும் பெண்களைப் படைத்தாய், நமனை என் செயப் படைத்தாய் என்றார் ஒருவர். அதை அனுபவமாக நாமும் பார்க்கின்றோமல்லவா? அந்தோ பாவம்! இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து நடப்பில் அத்தகைத் தாழ்விற்கிடமாகுமோ? இவற்றை எல்லாம் எளிதிலுணர்த்துவான் கருதியே ஔவையாரும்,
            இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாத தொன்றில்லை
இல்லாளு மில்லாளே யாமாயி னில்லாள்
வலிகிடந்த மாற்றமுரைக்குமே லவ்வில்
புலி கிடந்த துறாய்விடும்”
என்றறிவித்தார் ”(பக் 27-28) என்ற பகுதி பெண்களுக்கான வாழ்வனுபவத்தை ஒரு பெண்ணாக இருந்து இவ்வுரையாசிரியர் சொல்லித் தருகிறார்.
            தான் கற்புடன் இருக்கிறேன் என்பது  மிகச் சிறந்த வரையறை. அதன் காரணமாக புகுந்தவீட்டிற்கு வந்த பெண்கள்  தங்களின் பிடிவாதத்தை விட்டுத்தராமல் இருப்பதுதான் குடும்பத்தில் குழப்பம் ஏற்படக் காரணம் என்று இவ்வம்மையார் தெளிவுபடுத்துகிறார். மேலும் தன் எண்ணப்படி கணவன் நடந்தால் முகத்தில் சிரிப்பையும், மாறாக நடந்து கோப்பட்டால் அவளும் கோபப்படுவதும் தான் இல்லறத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் என்று இவ்வம்மையார் தெளிவுபட இல்லற வாழ்க்கையின் இயல்பினைக் காட்டியுள்ளார். கற்புடைய பெண்டிர் சிறந்தவர்கள் என்றாலும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு முரணாக நடக்காமல் இயைந்து நடக்கவேண்டியது அவசியம் என்பதை வள்ளுவ வழியில் உரைக்கிறார் இவ்வம்மையார்.       திருக்குறளுக்குப் பலரும் பல நிலைகளில் உரை வரைந்திருக்கும்  சூழலில், பெண் என்ற பாலின அடிப்படையில் பெண்குலத்தை மையப்படுத்தி எழுதப்பெற்ற உரை அல்லது உரைநடை இதுவாகும். ஆங்காங்கே பெண் மக்கள் முன்னேற்த்திற்கான மின்னல் கருத்துகள் இதனுள் இடம்பெற்றுள்ளன. திருக்குறளை  மரபு சார்ந்த பெண் ஒருவர் படித்து அதன் பொருளை விளக்கி எழுதி வெளியிட்ட முயற்சி  இவ்வுரைநடை படைப்பாகும். இதனுள் பெண் சார்ந்த கருத்துகள் பல அடங்கியுள்ளன. அவற்றை ஆய்வுலகம் அறிந்து இந்நூலினைச் சிறப்பிக்கட்டும். — 

திங்கள், ஜூலை 01, 2019

ஜெயகாந்தன் கருத்தரங்கு, அறிவிப்பும் அழைப்பும்

(ஜெயகாந்தனின் இலக்கிய ஆளுமை)
பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
அறிமுகமாக...
 ஜெயகாந்தனின் இலக்கிய ஆளுமை -பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
 இரு நாள்களாக 2019 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், முதல்வாரத்தில், சென்னையில் நிகழ உள்ளது. முதல் நாள் தொடக்கவிழா பாராட்டுவிழா வாகவும், ஆய்வுக்கோவை, விழா மலர் மற்றும் நூல்கள் வெளியீட்டு விழாகவும், மறுநாள் கருத்தரங்க அமர்வுகள், ஜெயகாந்தன் ‘சபை’, மற்றும் நிறைவுவிழா என்பதாகவும் நடத்தப் பெறும். 

‘ஜெயகாந்தம்’-(மலர் )
            ஜெயகாந்தனுடன் பழகிய, பங்கேற்ற அனுபவங்களை, புகைப்பட, கையெழுத்து, கடிதம் சான்று நகல்களுடன், A4 அளவில் நான்கு பக்கங்களுக்குள் எழுதி அனுப்பலாம். சுருக்கவோ, நீக்கவோ பதிப்பாசிரியர்களுக்கு உரிமை உண்டு. மலர்ப்பங்களிப்பிற்குக் கட்டணமில்லை.  

‘ஜெயகாந்தம்’(ஆய்வுக்கோவை )
 கருத்தரங்கின்  மையப்பொருள் ஜெயகாந்தம்- ‘ஜெயகாந்தனின் ‘இலக்கிய ஆளுமை’ என்பதாகும். இதில் பின்வரும் தலைப்புகளில் கட்டுரைகள் வழங்கலாம். கருத்தரங்கிற்கான கட்டணம் ரூ. 1000/- (ஓராயிரம்) மட்டும். 
 தேவகோட்டையில் மாற்றத்தக்க  (Crossed  Demand Draft) குறுக்குக்கோடிட்ட வங்கி வரைவோலையாகவோ, அல்லது பிற வங்கிச் செலுத்துச் சீட்டு வழியாகவோ (அதன் ரசீதை கட்செவியில் அனுப்பிட வேண்டும்.) G.VIJAYALAKSHMI (KARUR VAIYSYA BANK, DEVAKOTTAI (1802155000019514) என்ற பெயருக்கு அனுப்பிட வேண்டுகிறோம். 
 பதிவுப் படிவமும்,  ஆய்வுக்கட்டுரையும்  கட்டணமும்  30-08-2019 ஆம் நாளுக்குள்  வந்தடைய வேண்டும். காலதாமதமாக வரும் கட்டுரைகள் ஏற்கப்பட மாட்டா.


ஜெயகாந்தம் -
கருத்தரங்கப் பொருண்மைகள்
  தொடரும் வெள்ளிவிழா நிறைவை ஒட்டி, ஜெயகாந்தனின் ஆளுமை குறித்த பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்தினை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். அதற்கான பொருண்மைகள் பின்வருமாறு அமைகின்றன. இவற்றை ஒட்டியும் இவ்வகைமையில் இன்னபிற தலைப்புகளிலும் கட்டுரைகளை அனுப்பலாம். இடம், நாள் ஆகியன பின்னர் அறிவிக்கப்பெறும். 

ஜெயகாந்தனின் சிந்தனைகள்
·         ஜெயகாந்தனின் இந்தியச் சிந்தனைகள்
·         ஜெயகாந்தனின் தமிழியச் சிந்தனைகள்
·         ஜெயகாந்தனின் அரசியல் சிந்தனைகள்
·         ஜெயகாந்தனின் இலக்கியச் சிந்தனைகள்
·         ஜெயகாந்தனின் கலையியற் சிந்தனைகள்
·         ஜெயகாந்தனில் வெளிப்படும் பாரதி மரபு
·         ஜெயகாந்தனின் மொழிபெயர்ப்புக் கலை
·         ஜெயகாந்தனின் நாவல் கலை
·         ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைக் கலை
·         ஜெயகாந்தனின் நடைச்சிறப்பு
·         ஜெயகாந்தனின் திரையுலகம்
·         ஜெயகாந்தனில் பழமையும் புதுமையும்
·         தொன்மவியல்நோக்கில் ஜெயகாந்தனின் படைப்புகள்
·         உளவியல் நோக்கில் ஜெயகாந்தன் படைப்புகள்
·         சமூகவியல் நோக்கில் ஜெயகாந்தன் படைப்புகள்
·         பெண்ணிய நோக்கில் ஜெயகாந்தன் படைப்புகள்
·         மானுடவியல்நோக்கில் ஜெயகாந்தன் படைப்புகள்
·         ஜெயகாந்தனின் பாத்திரப்படைப்பு
·         ஜெயகாந்தனில் விளிம்புநிலைமாந்தர்
·         ஜெயகாந்தனில் பெண்பாற்பாத்திரங்கள்
·         ஜெயகாந்தனில் ஆண்பாற்பாத்திரங்கள்
·         ஜெயகாந்தன் படைப்புகளில் மாற்றுத் திறனாளிகள்
·         ஜெயகாந்தனின் பாத்திரப்படைப்புகள்
·         ஜெயகாந்தனின் படைப்புகளில் அஃறிணைப் பாத்திரங்கள்.

மதிப்பீடு

·         ஜெயகாந்தன் முன்னுரைகள் - மதிப்பீடு
·         ஜெயகாந்த ஆய்வுகள்
·         ஜெயகாந்தனின் இதழியல் பணிகள்
·         ஜெயகாந்தனின் ஆளுமைத்திறன்
·         ஜெயகாந்தன் தொகுப்புகள் - ஒரு மதிப்பீடு

ஒப்பாய்வு
·         ஜெயகாந்தனும் டால்ஸ்டாயும்
·         ஜெயகாந்தனும் தஸ்த்தயோவ்ஸ்கியும்
·         ஜெயகாந்தனும் புதுமைப்பித்தனும்
·         ஜெயகாந்தனும் தகழியும்
·         ஜெயகாந்தனும் குவெம்புவும்
·         ஜெயகாந்தனும் மாஸ்தி வேங்கடேச ஐயரும்
·         ஜெயகாந்தனும் பஷீர் அகமதுவும்
·         ஜெயகாந்தனின் முன்னோடிகள்
·         ஜெயகாந்தனின் பாத்திரங்களிடையே ஒப்பாய்வு

இன்னபிற...
·         ஜெயகாந்த மரபு
·         ஜெயகாந்தனின் வருணனைத்திறன் 
·         ஜெயகாந்தனின் தனித்துவம்
·         ஜெயகாந்தனின் மார்க்சியப் பார்வை
·         ஜெயகாந்தன் பார்வையில் காந்தியம்
·         ஜெயகாந்தன் பார்வையில் பாரதியார்
·         ஜெயகாந்தன் கவிதைகள்
·         ஜெயகாந்தனின் மொழிபெயர்ப்பாக்கங்கள்
·         ஜெயகாந்தனின் நேர்காணல்கள்

நெறிமுறைகள்

1.    கட்டுரைகளைத் தமிழிலோ / ஆங்கிலத்திலோ வழங்கலாம். 
2.    பல்கலைக்கழகம், கல்லூரி, நிறுவனம் சார்ந்த பேராசிரியர்கள் | ஆய்வுமாணாக்கர்கள் தங்கள் ஆய்வுக்கட்டுரையுடன், கல்லூரி | நிறுவன முழுமுகவரி,தொலைபேசிஎண்| அஞ்சல் குறியீட்டுஎண் ஆகிய விவரங்களை இணைத்தே அனுப்பி உதவிடுக. தமிழ் ஆர்வலர்கள் |  இலக்கியச் சுவைஞர்கள் கட்டுரைகளை அனுப்பலாம். 
3.    ஆய்வுக்கட்டுரைகள் முற்றிலும் பேராளர்களின் சொந்த ஆய்வுக்கட்டுரைகளாகவே இருத்தல் வேண்டும்.  பிறர் படைப்புக்களைத் தழுவியதாகவோ,  கையாடியதாகவோ, மின் இணைய தளங்களில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டதாகவோ இருத்தல் கூடாது. அவ்வாறு இருப்பின் அவை பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதுடன் பதிவுக்கட்டணமும் திருப்பியளிக்கப்பட மாட்டாது.  கட்டுரைகளில் இடம்பெறும் ஆய்வுக் கருத்துக்கள் / முடிவுகளுக்குக் கட்டுரையாளரே பொறுப்பாவார். துணைநின்ற நூல்களின் விவர,  பக்க அடிக்குறிப்புகளையும் கட்டுரை அமைப்பிலேயே அடைப்புக்குறிக்குள் தருதல் வேண்டும்.  முடிந்த  அளவு  பிறமொழிக்  கலப்பற்றதாய்  இருத்தல் நல்லது. சுருக்கவோ, நீக்கவோ பதிப்பாசிரியர்களுக்கு உரிமை உண்டு.
4.    ஆய்வுக்கட்டுரைகள் A4 தாளில் இருவரி இடைவெளியுடன் ஒருங்குறி  UNICODE  எழுத்துருவில்  ஐந்து பக்கங்களுக்கு மிகாமல்  மின்னஞ்சல் வழி MICROSOFT WORD FILE வடிவில் அனுப்பவேண்டும்.  PDF வடிவிலோ கையெழுத்துப் படிகளோ ஏற்கப்பெறா. 
5.    ஆய்வுக்கட்டுரைகள் அறிஞர் குழுவின்  ஏற்பினைப் பெற்று,  ஆய்வுக்கோவையாக நூல் வடிவில் ISBN எண்ணுடன் வெளியிடப் பெறும்.
கட்டுரைகள் வந்து சேர வேண்டிய நிறைவு நாள் 31.08.2019
·         மற்றும் ஜெயகாந்தனின் அரசியல், ஆன்மிக, கலை, பத்திரிகை அனுபவங்கள் பற்றியும் ஆய்வாளர்கள் விரும்பிய தலைப்புகளில் கட்டுரை வழங்கலாம்!


பதிவுப் படிவம் தரவிறக்க இங்குச் சொடுக்குக
https://arunankapilan.wixsite.com/thodarum25jk/blank-2?fbclid=IwAR1RRJVWj3K8MiSazoVA_c80w3iMBJCHvho9nuhgKmmx4c2tOIekbDTpXr4

திங்கள், டிசம்பர் 31, 2018

பிரார்த்தனை

பிரார்த்தனை


Religious Leader Mahatma Gandhi 1869 - 1948
பிரார்த்தனை வலிமை வாய்ந்தது. பிரார்த்தனை கடவுள் சார்ந்த விசயம் என்று கருதுபவர்கள் ஒரு புறம் இருக்க, பிரார்த்தனை என்பது நம்பிக்கை சார்ந்த விசயம் என்பது உறுதி. ஒருவரின் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறோம். நாளை இதனை இவர் செய்து தருவார் என்று நம்பிக்கை வைக்கிறோம். நாளை அந்த நேரம் வரும் வரை இந்த நம்பிக்கை மட்டுமே நம்மிடம் உள்ளது. செயல் செய்து முடித்தபின்புதான் நம்பிக்கை செயல் வடிவம் பெற்று வெற்றி பெறுகிறது.
உலக வாழ்வில் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி ஆன்மபலத்தைத் தருவது பிரார்த்தனை. கடவுளின் மீது அசையாத நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துவது பிரார்த்தனை.
காந்தியடிகளின் மொழிகளில் சொன்னால் ‘‘பிரார்த்தனை வாக்கு வன்மையைக் காட்டுவதற்கு உரியதன்று. உதட்டிலிருந்து எழும் வணக்கமும் அல்ல அது. இருதயத்திலிருந்து எழுவதே பிராத்தனை. ஆகையால் அன்பு ஒன்றைத் தவிர வேறு எதுவுமே அங்கே இல்லாதவாறு உள்ளத்தூய்மையை நாம் அடைந்து விடுவோமாயின் எல்லாத் தந்திகளையும் தக்க சுருதியில் கூட்டி, வைத்துவிடுவோமாயின் தானே இனிய கீதும் எழுந்து இறைவன் அருளைக் கூட்டுவிக்கும்.
பிரார்த்தனைக்குப் பேச்சு தேவையில்லை. புலன்களின் முயற்சி எதுவும் அதற்கு வேண்டியதில்லை. உள்ளத்திலிருந்து காமக் குரோதிகளை எல்லாம் போக்கிப் புனிதமாக்கிக் கொள்ளுவதற்குத் தகுந்த சாதனை பிரார்த்தனை என்பதில் எனக்குச் சிறிதளவும் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் அத்துடன் முழுமையான அடக்கமும் அமைந்திருக்க வேண்டும்” காந்தியடிகள் பிரார்த்தனை என்பதை அன்பு, உள்ளத்தூய்மை கொண்ட சாதனையின் வடிவமாகக் காண்கிறார். அவரின் பிரார்த்தனை அவரை பல நெருக்கடியான நேரங்களில் கடவுளின் காட்சியைக் காட்டியிருக்கிறது.
‘‘சமயத்தின் சாரத்தைப்பற்றியோ, கடவுளைப்பற்றியோ, அவர் நம்முள் எப்படி வேலை செய்கிறார் என்பதைப் பற்றியோ எனக்கு அப்பொழுது தெரியாது. அச்சமயம் கடவுள் என்னைக் காப்பாற்றினார் என்பதை மாத்திரம் தெளிவற்ற முறையில் நான் அறிந்தேன்.
சோதனை நேர்ந்த சமயங்களிலெல்லாம் அவரே என்னைக் காத்தார். ‘‘கடவுள் காப்பாற்றினார் ’’ என்ற சொற்றொடருக்கு நான் இன்று ஆழ்ந்த பொருள் கொள்ளுகிறேன் என்பதை அறிவேன். என்றாலும், அதன் முழுப்பொருளையும் நான் இன்னும் அறிந்துகொள்ளவில்லை என்றே உணர்கிறேன்.
அதன் முழுப்பொருளையும் அறிந்து கொள்வதற்கு, மேலான அனுபவம் ஒன்றே உதவமுடியும். என்றாலும், ஆன்மீகத்துறையிலும், வக்கீலாக இருந்தபோதும், ஸ்தாபனங்களை நடத்தியபோதும், ராஜீய விசயத்திலும் எனக்குச் சோதனைகள் நேர்ந்த சமயங்களிலெல்லாம் கடவுளே என்னைக் காப்பாற்றினார் என்று சொல்ல முடியும்.
நம்பிக்கைக்கே ஒரு சிறிது இடம் இல்லாதபோதும், உதவுவோர் உதவத் தவறித் தேற்றுவாரும் ஓடிவிட்ட சமயத்திலும், எப்படியோ அந்த உதவி வந்துவிடுவதைக் காண்கிறேன். ஆனால், எங்கிருந்து அது வருகிறது என்பதை நான் அறிவேன். இறைவனை வேண்டுவதும், பூசிப்பதும், பிரார்த்திப்பதும் மூட நம்பிக்கைகள் அல்ல. உண்பதும், பருகுவதும், அமர்வதும், நடப்பதும் எவ்விதம் உண்மையான செயல்களோ அவற்றைவிடவும் அதிக உண்மையான செயல்களோ அவை. அவை மட்டுமே உண்மையானவை. மற்றவையாவும் பொய்யனாவை என்று சொல்வதும் மிகையாகாது.”
பிரார்த்தனை எவ்வளவு அழகானது. எவ்வளவு வலிமையானது என்பது காந்தியடிகளின் சத்தியமாக உணர்ந்திருக்கிறார். உணரவும் வைத்திருக்கிறார்.
காந்தியடிகள் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் சர்வ சமய கூட்டுப் பிரார்த்தனை என்பது முன்னேற்பாடாக நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கும். மக்கள் அமைதி, அன்பு, ஒழுக்கம், நன்னம்பிக்கை போன்றவற்றை அறிந்து நடந்திட பிரார்த்தனைக் கூட்டங்கள் உதவுவனவாகும்.
பிரார்த்தனைக் கூட்டங்களினால் மத, இன. சாதி வேறுபாடு நீங்கி ஒற்றுமை ஏற்படுகிறது. காந்தியடிகளின் இயல்பான குணங்களுள் ஒன்று அவர் யாரையும் வேறுபடுத்திப்பார்க்காதவர். பழகாதவர். அனைவரையும் ஒன்றென மதித்து நடந்தவர்.
‘‘உறவினர் என்றோ வேற்று மனிதர் என்றோ என் நாட்டினர் என்றோ பிறநாட்டினர் என்றோ, வெள்ளையர், வெள்ளையரல்லாதார் என்றோ, இந்துக்கள் மற்ற மதத்தினரான இந்தியர் என்றோ, முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவர்கள், பார்ஸிகள், யூதர்கள் என்றோ வேற்றுமை உணர்ச்சி எனக்கு இருந்ததே இல்லை. இவ்விதப்பாகுபாபடு எதையும் கற்பித்துக்கொள்ள முடியாததாக என் உள்ளம் இருந்தது என்று சொல்லலாம் இது என் சுபாவத்தோடு ஒட்டியதாகவே இருந்ததால், இதை எனக்கு இருந்த விசேட குணம் என்று நான் கூறிக்கொள்ளுவதற்கில்லை. என்னளவில் எந்தவிதமான முயற்சியும் இல்லாமலேயே அது எனக்கு ஏற்பட்டதாகும். ஆனால் அகிம்சை, பிரம்மச்சாரியம், அபரிக்கிரகம் அதாவது உடைமை வைத்துக் கொள்ளாமை, புலனடக்கம் ஆகிய நற்குணங்களை வளர்த்துக்கொள்வதற்காக நான் இடைவிடாது முயன்று வந்தேன் என்பதையும் முற்றும் உணர்ந்திருக்கிறேன்”
இந்த உணர்வையே காந்தியடிகள் ஒவ்வொரு இந்தியரிடத்திலும், உலக மாந்தர் அனைவரிடத்திலும் காண விரும்பிய உணர்வாகும். மக்கள் அனைவரும் பாகுபாடற்றவர்கள், வேறுபாடு அற்றவர்கள் என்ற நல்லெண்ணம் வலுப்பட வேண்டும். வேண்டப்படுவதும் அறிவோனாக இறைவன் இருக்கிறான். வேண்ட முழுவதும் தருவோனாக இறைவன் இருக்கிறான்.
“வேண்டி, நீ யாது அருள் செய்தாய், யானும்,
அதுவே வேண்டின் அல்லால்,
வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில்,
அதுவும், உன் தன் விருப்பு அன்றே?”
என்று மாணிக்கவாசகர் பாடுகிறார்.
நான் எது வேண்டினாலும் தரக் கூடியவன் ஆண்டவன். அத்தகையவனிடத்தில் நான் ஒன்று கேட்கிறேன் என்றால் அதை அவன் தருகிறான் என்றால் கேட்கச் செய்தவனும் அவனே, கேட்டுத் தந்தவனும் அவனே தான்.  இவ்வகையில் பிரார்த்தனை பல வேண்டுதல்களைக் கேட்க வைக்கிறது. தர வைக்கிறது. பெற வைக்கிறது.
காந்தியடிகளுக்கு மிகப்பிடித்தமான பிரார்த்தனை வைஷ்ணவோ ஜனதோ என்ற பாடல். இளமை முதல் அவரின் மனதிற்கு விருப்பமான பாடலாக அது இருந்தது. அவர் சற்று சோர்வுறும் பொழுதில் எல்லாம் அந்தப்பாடலை இசைக்கச்சொல்லி புத்துணர்ச்சி பெறுவார்.
உறவென மனிதர்கள்
உலகு உள யாரையும்
வணங்குபவன்
உடல்மனம் சொல் இவற்றில்
அறமெனத் தூய்மை காப்பவன்
உண்மையான பக்தன்
என்று இந்தப் பாடல் முழங்குகிறது.
எனவே பிரார்த்தனை வலிமையாம். அந்த வலிமையை வேண்டிப் பெறுவது காந்திய வழியாகும்.

நன்றி் சிறகு.காம்