வியாழன், ஜூலை 15, 2021

புற இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

கைக்குறிச்சி ஸ்ரீ பாரதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் புற இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் என்ற தலைப்பில் ஆற்றிய உரை

https://youtu.be/O0NIPQO0on8


கருத்துகள் இல்லை: