வியாழன், அக்டோபர் 31, 2013

தீபாவளி வாழ்த்துகள்

அழகம்மை, வள்ளியம்மை என்ற என் மகள்கள் வழங்கிய தீபாவளி வாழ்த்துகள் உங்களுக்காக.
கருத்துரையிடுக