வெள்ளி, ஜனவரி 20, 2006

என்பெயர் பழனியப்பன்.
நான் ஒரு ஆய்வாளன்.
பெண்ணியத் திறனாய்வு என்னுடை ஆய்வுக்களம்.
இந்திய விடுதலைக்கு முன் உள்ள பெண் நாவலாசிரியர்கள் குறித்து என்னுடைய பி,எச்,டி ஆய்வை நிகழ்த்தினேன்.
தொடர்ந்து பெண் எழுத்து குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறேன்.
கருத்துரையிடுக