வெள்ளி, ஜனவரி 20, 2006

வணக்கம்

மானிடள்

இது ஒரு புதுப் பெயர்
மானிடன் என்றே இதனைப் பலர் வாசித்திருப்பீர்கள்
மானிடள் என்று ஒரு புதுச் சொல்லை உருவாக்குவோம்
ஏனென்றால் மொழி ஆண் வசமாய் உள்ளது

அதனை பெண் வாசமாய் மாற்றச் சில முயற்சிகள் மேற்கொள்வோம்
கருத்துரையிடுக