ஞாயிறு, ஜூன் 14, 2020

கம்பன் கழகம், காரைக்குடி, இணையவழி கம்பராமாயணம் காணொளிக் காட்சி்த் தொடர், அயோத்தியா காண்டம், குகப்படலம் வழங்குபவர் திரு சரவணன், புதுக்கோட்டை


கம்பன் கழகம், காரைக்குடி. இணையவழியில் கம்பராமாயண காணொளித் தொடர் இன்று அயோத்தியா காண்டம் குகப் படலம் வழங்குபவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபெறும் பேச்சாளர் இளைஞர்,காணொளிக் காட்சிக்கலை வல்லுநர் திருமிகு சரவணன் அவர்கள் புதுக்கோட்டைதொடுப்பு
https://youtu.be/TrqY0ceBmYI

கருத்துகள் இல்லை: