செவ்வாய், நவம்பர் 20, 2012

மாநில அளவிலான திருக்குறள் கட்டுரைப்போட்டி


உலகத் திருக்குறள் பேரவையின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கல்லூரி மாணவ மாணவியருக்கான  கட்டுரைப்போட்டிக்கானஅறிவிப்பு இதனுடன் உள்ளது. கல்விநிறுவனங்கள் உரிய அளவில் இதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுகிறோம்
கருத்துரையிடுக