செவ்வாய், மார்ச் 13, 2012

ஆரோவில்லில் மக்கள் கருத்தரங்கம் -௨௫.௩.௨0௧௨ஆரோவில்லில் மக்கள் கருத்தரங்கம் உலகப் பொது மறை நமது வாழ்வின் வழிகாட்டி என்ற தலைப்பில் நிகழஉள்ளது. அழைப்பிதழ் பார்வைக்கு உள்ளது அனைவரும் வருக.
கருத்துரையிடுக