சனி, மார்ச் 17, 2012

புதுக்கோட்டை திருவப்பூர் முத்து மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாக் காட்சிகள்
12.3.2012 அன்று நடைபெற்ற தேர் திருவிழாவை ஒட்டி புதுக்கோட்டை நகரமே விழாக் கோலம் பூண்டது. பால் காவடிகள், பறவைக் காவடிகள், அன்னதானம், கடைகள், விளையாட்டுகள் எனக் கொண்டாடப் பெற்ற விழாக் காட்சிகள் இவை.
கருத்துரையிடுக