சனி, நவம்பர் 26, 2011

உலகத் திருக்குறள் பேரவை மாநிலகட்டுரைப் போட்டி


உலகத் திருக்குறள் பேரவையின் மாநில மாநாட்டினை ஒட்டி நடத்தப்படும் கட்டுரைப் போட்டி பற்றிய அறிவிப்பு . இதனைக் காணும் மாணவர்கள் இதனையே அறிவிப்பாகக் கொண்டு தங்கள் கல்லூரி வழியாகவும் கட்டுரைகளை அனுப்பலாம்
கருத்துரையிடுக