திங்கள், மார்ச் 27, 2006

பெரியபுராணத்தில் பெண்கள் ஓர் ஆய்வு

என் முதல் புத்தகம் பெரியபுராணத்தில் பெண்கள் ஓர் ஆய்வு என்பதாகும். இது பெரிய புராணத்தில் உள்ள 34 பெண்களை வெளியுலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் வகையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது என் முதுகலைத் தமிழ்க் கல்விக்காகச் செய்யப்பெற்ற ஆய்வேடு ஆகும். இதன் விலை 35 ரூபாய். இது என்னிடம் கிடைக்கிறது

கருத்துகள் இல்லை: