வெள்ளி, ஜனவரி 06, 2012

முனைவர் பட்ட வார்மொழித்தேர்வு - ௧0.௧.௨0௧௧ பிறபகல் ௨.மணி


என் மேற்பார்வையின் கீழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை தன்வரலாற்று இலக்கியங்கள் ஓர் ஆய்வு என்ற தலைப்பில் செய்துள்ள ஜி்.பி முருகானந்தம் என்ற ஆய்வாளருக்கு வாய்மொழித்தேர்வு 0..0௧௧ அன்று பிற்கபல் மணியளவில் புதுக்கோட்டை மா. மன்னர் கல்லூரியின் ஆங்கில மொழிக் கூடத்தில் நடைபெற உள்ளது. அனைவரும் வருக
கருத்துரையிடுக