திங்கள், ஜூலை 10, 2006

செய்தி ஓடை என்றால் என்ன

நண்பர்களே
வணக்கம்
அது என்ன செய்தி ஓடை?
அல்லது RSS?
அது இருந்தால் மட்டுமே தமிழ் மணம் ‘வலைப்பூக்களை ஏற்குமாமே?
அது இல்லாததால் என் வலைப்பூவைக்
கழற்றி விட்டது தமிழ் மணம்
தெரிந்தவர்கள் கூறுங்கள்
தெரியாதவர்கள் அறிந்து கொள்கிறோம்

மேலும் வலைப்பூ மையங்களின் முகவரிகள் இருந்தால் தெரிவியுங்கள்
நன்றி
கருத்துரையிடுக