திங்கள், மே 09, 2011

தினமணி நாளிதழில் என்நூல் விமர்சனம்

தினமணி நாளிதழில் என்னுடைய செம்மொழிக்களம் என்ற நூல் குறித்த விமர்சனம் வந்துள்ளது. அதன் இணைப்பைக் காண்க.

தினமணியில் வந்த விமர்சனம்
கருத்துரையிடுக