செவ்வாய், மார்ச் 08, 2011

காரைக்குடியில் கம்பன் கழக எழுபத்தியிரண்டாம் ஆண்டு விழாகாரைக்குடியில் கம்பன் கழக எழுபத்தியிரண்டாம் ஆண்டு விழா (2011) வ்ரும் மார்ச் 17ஆம் தேதி முதல் மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. அதுபற்றிய விபரங்கள் படத்தைச் சொடுக்கினால் விரியும்
கருத்துரையிடுக