ஞாயிறு, செப்டம்பர் 05, 2010

புது நூல்


என் புது நூல் ஒன்று வெளிவந்துள்ளது.
பெண்ணியக் கட்டுரைகள் 20 சேர்ந்து வந்துள்ளன.
இவற்றில் பெண்ணிய அணுகுமுறையை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்புள்ளது
இதன் தலைப்பு
மகாராணியின் அலுவலக வழி


விலை ரு. 60
என்சிபிஎச் நிறுவனத்தின் வெளியீடாக வந்துள்ள இந்த நூலை வாங்கிப் பயன் கொள்ள வேண்டுகிறேன்.
கருத்துரையிடுக