செவ்வாய், ஜூன் 05, 2007

குரல்கள் மாறிப் போகின்றன

குரல்கள் மாறிப் போகின்றன
அரசியல்வாதிக்கு ஒருகுரல்
மேடைப்பாடகனுக்கு ஒன்று
இலக்கியவாதிக்கு ஒன்று
பட்டிமன்ற நடுவருக்கு ஒன்று

கணவனுக்கு ஒன்று
மனைவிக்கு ஒன்று
பிள்ளைக்கு ஒனறு
எனக் குரல்களில் பல மாற்றங்கள் உண்டு

குரல்கள் தடிப்பு ஏறிப்போய்
கரகரத்து விலைக்காக வேளைக்கொன்றாகப் பேசும் எதிராளியைச் சொறிந்துவிடும்

ஆணுக்கொரு
குரல்
பெண்ணுக்கு
ஒருகுரல்
குழந்தைக்கு ஒன்று
இளைஞனுக்கு உடைந்த குரல்
ஆண்குரல் பெண்ணுக்கு இருந்தாலும்
பெண்குரல் ஆணுக்கு இருந்தாலும் குரல்பேதம் காட்டிக் கொடுத்துவிடும்

போராட்டக்குரல்
சண்டைக்குரல்
மௌனக்குரல்
கலகக்குரல்
கேலிக்குரல்
அடிமைக்குரல்
அன்புக் குரல்
ஆசைக்குரல்
இன்பக்குரல்
துன்பக்குரல்
கேட்ட குரல்
கேட்காத குரல்
இவை எல்லாவற்றுக்கும் தனித் தனி முத்திரை உண்டு

உண்மைக்குரல்
ஒலிபெருக்கிக்குரல்
வானொலிக்குரல்
தொலைக்காட்சிக்குரல்
திரைப்படக்குரல் இத்தனைக்கும் வேறுபாடுண்டு

நூலிலை குரல் வித்தியாசம் கூட விபரீதத்தை உண்டாக்கிவிடலாம்
கணவனது குரல் என
ஏமாந்து கள்வனின் குரல் அதுவாகலாம்

குழந்தையின் குரல்
இது என வேறுகுரலுக்குப் பால்சுரக்கலாம்

மனைவியின் குரல் இது
என மயக்கம் கொள்ளலாம்

மனைவியின் குரலில்
காதலியைத் தேடலாம்,
காதலன் குரலில் கணவனைக் காணலாம்
குரல் பேதம் குறிப்பிடத் தக்கதே
கருத்துரையிடுக