திங்கள், டிசம்பர் 18, 2006

வேலைக் காளான்கள்

வேலைகள் அதிகமாகிவிட்டன
ஒரு குழந்தை
மற்றொரு குழந்தை
இந்த குழந்தை மாற்றி
அந்தக் குழந்தையின் தேவைகள்

அலுவலக கொடுக்குகளில்
தொக்கியிருக்கும் வேலைக் காளான்கள்
பிடுங்குவதற்கு நேரம் ஆகாதென்றாலும்
காளான்கள் மழைக்காலத்தில் மலியும்

குடியிருக்கும் வீட்டில்
மாடி வீட்டுக்காரரின்
அட்டகாசத்தில் நாமே பார்க்க
நாளுக்கு நாள் வேலைகள்

சொந்த வேலை
பார்த்து ரொம்ப நாளாகிவிட்டது

பாங்கில் பணம் எடுக்க
எல்ஐசியில் பணம் கட்ட
டெலிபோன் பில் கரண்ட்பில்
மாதத்தவணைகள் செலுத்த
என வேலைகள் அதிகமாகி விட்டன.

ஆனால் ஆள் ஒன்றுதான்
மதிப்பு ஒன்றுதான்
சம்பாத்யம் ஒன்றுதான்
செலவு பல
கருத்துரையிடுக