திங்கள், ஜனவரி 23, 2006

தமிழ் இணையப்பல்கலைக்கழகம்

தமிழ் இணையப்பல்கலைக்கழகம்

சென்னை தரமணியில் இயங்கும் இந்நிறுவனம் தமிழறிவை உலகம் முழுவதும் வளர்க்கும் செயல்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது.
இதன் முகவரி tamilvu .org
இத்தளத்தில் மின் நூலகம் ஒன்று உள்ளது. இதில் ஏறக்குறைய 200 நூல்கள் கிடைக்கின்றன. இவை அனைத்தும் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு எவ்வித செலவும் இல்லாமல் கிடைக்கிறது. மேலும் இதில் தேடுதல் வசதிகள் உள்ளன. ஒரு ஒரு பக்கமாக நூலைப் பார்க்கத் தேவையில்லை, தேவையான பாடலை பக்கத்தை சொல்லை விரைவில் சென்றடைய முடியும்.

மேலும் மழலைக் கல்வி என்றொரு பகுதி உள்ளது. இதில் குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள் கதைகள் பயிற்சிகள் உள்ளன. இதன் மூலம் தமிழ் அறியாக் குழந்தைகள் கூட தமிழ் அறிய முடியும்

இந்தக் கல்வித் திட்டம் பள்ளிக்கல்வி கல்லூரிக்கல்வி முதுகலைக் கல்வி என வளர்ந்து வருகிறது
கருத்துரையிடுக