வியாழன், ஜூன் 23, 2011

உலகத்திருக்குறள் பேரவையின் நன்றி அறிவிப்பு விழாஉலகத் திருக்குறள் பேரவையின் மாநில மாநாடு புதுக்கோட்டையில் ௫.௩.௨0௧௧ வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. இதற்கு உதவியவர்களுக்குப் பாராட்டுவிழா வரும் ௨௪..௨0௧௧ அன்று நடைபெற உள்ளது. மாலை ஆறுமணிக்கு மகராஜா மகாலிற்கு அனைவரும் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்
கருத்துரையிடுக