ஞாயிறு, ஏப்ரல் 08, 2007

இல்லாத வேலை

வேலைப்பளு அதிகம்
என்பதில்
பெருமை இல்லை
சோர்வே தட்டுகிறது

வேலைகள்
பல வழிகளில் வரலாம்

சந்தேகம் கேட்க
நண்பர் தொலைபேசியில் அழைக்கலாம்

அலுவலகப் பணிகள்
இல்லம் வரலாம்

மற்றவர்க்காக நாம் செய்வதாக
ஒத்துக் கொண்டபணிகள்
பயந்து ஓடச் செய்யலாம்

பிறர்க்காக
நாம் வேலைகளைச் செய்கையில்
நமக்கான வேலையை யார் . . .

எனக்கான
கவிதையை நான் எப்போது எழுதுவது

எனக்கான
புகைபப்டத்தை நான் எப்போது எடுத்துக்கொள்வது

எனக்கான வேலை
எதுவும் இல்லையோ
கருத்துரையிடுக