வெள்ளி, ஜனவரி 20, 2006

முளைத்த பல்

மு. பழனியப்பன்

புத்த பிரானின்
தங்கப் பல்லைத்தடவிப் பார்த்ததைப் போல
அக மகிழ்ந்தாள் மனைவி.
அலுவலகக் கோப்பிற்குள்கிடந்த
என்னைஉசுப்பியதுதொலைபேசியின் முனகல்
மறுமுனையில் மனைவியின் குரல்
பல் முளைத்துவிட்டதாம்குழந்தைக்கு
மகிழ்வின் உடன் நொடியைப் பகிர்ந்து கொள்கிறாள் மனைவி
கேட்டதும்
சிறுமின்னல் எனக்குள்
அலுவலக பொதுப் பேசி
அதனால்மகிழ்ச்சி எல்லோருக்கும் பரவியது
மென்மை உதடுகள்
ஈறு வரம்பில்புதிய பல்லின் சிறுமுனைவந்தும் வராமலும்விரல் வைத்தால் கடிக்க முனைகிறாள்
உள்ளம்வளர்ச்சிக்கு ஏங்குகிறது.
கருத்துரையிடுக