வெள்ளி, ஜனவரி 20, 2006

வேண்டிய உலகம்

மு பழனியப்பன்

1 வயது சிறு குழந்தை
அலுவலக நேரங்கள் தவிர
அவளோடு
உண்ணத் தயாராக்குவது
தயாராவது
உறங்கத் தயாராக்குவது
தயாராவது
வாரம் ஒரு கோவில், தினம் ஒரு ஷாப்பிங்
எனும் தமிழக வாழ்க்கை


காசிக்கு டிராவல்ஸ்ஸில்
பயணம்
போய் வந்ததோடு
இராமேஸ்வரம் முதன் முறையாய்

கோதுமை சப்பாத்தி
வறட்டிட இட்லிக்கு ஏங்கும்

மஞ்சள், குங்குமம், வண்ணப் பட்டாடை
உலவும் இந்திய வாழ்க்கை

குழந்தைகளை விட வேலை பெரிதெனும் கணவன்
கணவனுக்கு உதவவேண்டும் மனைவி
மனைவிக்கு உதவி வேண்டாம்,
ஆண் உலகம் (அல்லது) ஆசிய வாழ்க்கை

அமெரிக்க நண்பன் இமெயில்
இங்கிலாந்து நண்பன் ஐஎஸ்டி போனில்
உள்«ளுர் நண்பன் செல்லில்
விரிகிறது உலக வாழ்க்கை

உள்ளங்கையில் உலகம்
வியப்பாய்த்தான் இருக்கிறது
வேண்டியவர்களின் உலகம்
கருத்துரையிடுக